بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج (اردیبهشت ماه 1398)

بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج (اردیبهشت ماه 1398)
خلاصه اخبار

صندوق سرمایه گذاری دماسنج جزو پربازده ترین صندوق سهامی اردیبهشت ماه بازار بود. این صندوق سرمایه گذاری با مدیریت کارا و حساب شده خود در یکسال گذشته بازدهی 240 درصدی ثبت کرده است. در سیگنال به بررسی عملکرد اردیبهشت ماه این صندوق سرمایه گذاری خواهیم پرداخت.

نوع صندوق: در سهام / کوچک
آغاز فعالیت: 1392/7/20
مدیر: کارگزاری بورسیران
مدیر ثبت:
شناسه ملی: 14003680344
متولی: موسسه حسبرسی و خدمات مالی همیار حساب
مدیر سرمایه گذاری: سهند جلال سهندی
حسابرس: موسسه حسابرسی آزمون پردازه ایران مشهود
ضامن نقد شوندگی: ندارد
ضامن سودآوری: ندارد
عمر صندوق: 2072 روز (5 سال و 7 ماه)
تلفن: 021-88317679
سایت صندوق: http://www.dsfund.ir

پرداخت سود در این صندوق سهامی از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش سرمایه گذار حاصل می شود. طبق الزامات سازمان بورس، صندوق های سرمایه گذاری سهامی موظف به سرمایه گذاری حداقل 70 درصد از دارایی خود در سهام می باشند. ما بقی دارایی طبق خواسته مدیر سرمایه گذاری و بر اساس وظیفه ای که امید نامه به او محول کرده است، می تواند در اوراق با در آمد ثابت نگه داری شده و یا به صورت موقت به شکل موجودی نقد در حساب بانکی صندوق یا به صورت مانده معاملاتی باقی بماند.

بررسی عملکرد، بازدهی و ریسک

مهمترین معادله سرمایه گذاری از قضا ساده است؛ بازدهی و ریسک با هم رابطه مستقیم دارند. یعنی به هر میزان که بازدهی بیشتری مد نظر باشد، رسیدن به آن ریسک بیشتری نیز خواهد داشت. بنابراین برای بررسی عملکرد این صندوق، باید بازدهی و ریسک را توامان بررسی کنیم.

عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج

ترکیب دارایی

بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج (اردیبهشت ماه 1398)

سهم صنایع در ترکیب دارایی

بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج (اردیبهشت ماه 1398)

این صندوق سرمایه گذاری در حالی پنج صنعت با بیشترین سرمایه گذاری خود را به شکل ترکیب بالا انتخاب کرده است که گروه زراعت با 58 درصد، خرده فروشی به جز وسایل نقلیه با 37 درصد، محصولات چوبی با 31 درصد، محصولات چرمی با 29 درصد و خودرو با 29 درصد، پنج صنعت پربازده اردیبهشت ماه بوده اند که این صندوق در هیچ یک از این صنایع، سهم نداشته است.

آمار خرید و فروش

آمار خرید و فروش صندوق هایی که در دوره های بلند مدت، بازدهی بالایی به ثبت رسانده اند، می تواند به سرمایه گذاران سیگنال های مهمی بدهد. این مسئله آن زمان حائز اهمیت می شود که بدانیم صندوق های سرمایه گذاری عموما پیش از خرید و فروش، بررسی های متعددی می کنند و شرکت ها را از فیلتر های متنوعی عبور می دهند.

بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج (اردیبهشت ماه 1398)
سه شرکتی که صندوق سرمایه گذاری دماسنج بیشترین ورود را به آن ها داشته است
بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج (اردیبهشت ماه 1398)
سه شرکتی که صندوق سرمایه گذاری دماسنج بیشترین خروج را از آن ها داشته است

بازدهی صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج

مقایسه بازدهی صندوق با شاخص کل

بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج (اردیبهشت ماه 1398)
بازدهی شاخص کل بازدهی صندوق مشترک دماسنج
5.27 درصد 14.94 درصد

مقایسه بازدهی صندوق با شاخص صندوق های سهامی

بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج (اردیبهشت ماه 1398)
بازدهی شاخص صندوق های سهامی بازدهی صندوق مشترک دماسنج
6.65 14.94 درصد

نسبت دوره برتر

نسبت دوره برتر صندوق ها، درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها، بازدهی صندوق از شاخص کل بالاتر بوده است. این نسبت تا حدودی بیانگر شاخص “بتا” در پورتفوی صندوق است. این شاخص همچنین می تواند بیانگر عملکرد حرفه ای مدیریت صندوق در پورتفوی گردانی نسبت به عملکرد بازار باشد.

بر این اساس، نسبت دوره برتر صندوق مشترک دماسنج 47 درصد است. این بدان معنی است که بازدهی صندوق دماسنج از آغاز فعالیتش تا کنون، در 47 درصد از روز ها از شاخص کل بالاتر بوده است. این نسبت با وجود آن که در میان صندوق های سهامی عدد بالایی نیست، اما برای تحلیل دقیق تر آن باید “درصد دارایی های نقد” و “تعداد واحد های سرمایه گذاری” را نیز در نظر داشت. طبیعتا هر چه درصد دارایی های نقد بیشتر و تعداد واحد های سرمایه گذاری کمتر باشد، مدیریت دارایی صندوق نیز آسان تر خواهد بود. با ذکر این نکته باید اشاره کرد 0.82 درصد از کل دارایی این صندوق سرمایه گذاری نقد بوده و 55 هزار واحد از این صندوق سرمایه گذاری منتشر شده است.

ریسک صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج

برای بررسی ریسک سرمایه گذاری در صندوق ها معیار های مختلفی وجود دارد. ما در سیگنال از اندازه گیری انحراف معیار بازدهی روزانه صندوق در طول یک ماه گذشته و یک سال گذشته برای سنجشی از میزان ریسک صندوق استفاده می کنیم. به طور کلی هرچه انحراف معیار بازدهی صندوق بیشتر باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن صندوق بیشتر است که البته تحت شرایطی می توان این امر را برابر بازدهی بیشتر نیز در نظر گرفت.

میزان انحراف معیار بازدهی هر روز (اردیبهشت 98) عبارتست از:

متوسط بازدهی روزانه در اردیبهشت ماه مجموع بازدهی در اردیبهشت ماه میزان انحراف معیار بازدهی روزانه
0.46 درصد 14.94 1.52

میزان انحراف معیار بازدهی سالانه (اردیبهشت 97 تا اردیبهشت 98) عبارتست از:

متوسط بازدهی روزانه از اردیبهشت 97 تا اردیبهشت 98 مجموع بازدهی از اردیبهشت 97 تا اردیبهشت 98 میزان انحراف معیار بازدهی از اردیبهشت 97 تا 98
0.72 درصد 240 درصد 1.74

با توجه به داده های مذکور می توان نتیجه گرفت همزمان با کاهش ریسک صندوق در اردیبهشت 98، میانگین بازدهی صندوق نیز به مراتب کاهش پیدا کرده است. بار دیگر معادله اساسی سرمایه گذاری را یادآور می شویم؛

بازده بیشتر = ریسک بیشتر (یا)  بازده کمتر = ریسک کمتر

معیار دومی که برای بررسی ریسک صندوق به آن استناد می کنیم، بتای صندوق می باشد. بتای صندوق میزان نوسان پذیری صندوق نسبت به شاخص کل است.

به زبان ساده با هر یک درصد تغییر شاخص کل بورس، بازدهی صندوق چند درصد تغییر می کند. هر چه بتای صندوق بیشتر باشد ریسک صندوق بیشتر است. این یعنی در صورتی که شاخص کل مثبت باشد، بازدهی صندوق مثبت تر است و در صورتی که شاخص کل منفی باشد، بادهی صندوق منفی تر خواهد بود.

بتای صندوق سرمایه گذاری دماسنج 0.94 درصد است. این یعنی چیدمان پورتفوی این صندوق سرمایه گذاری تدافعی است و اگر بازدهی شاخص کل 10 درصد باشد، این صندوق 9.4 درصد بازدهی خواهد داشت. همچنین به این معنی است که اگر شاخص کل 10 درصد منفی شود، این صندوق 9.4 درصد بازدهی منفی خواهد داشت.

جایگاه رقابتی در میان صندوق های سرمایه گذاری

برای اینکه دید بهتری نسبت به مدیریت صندوق داشته باشید، نگاهی به رتبه ی این صندوق بر اساس شاخص های میزان ورود و خروج سرمایه و تغییر خالص ارزش دارایی صندوق انداخته ایم. بازه زمانی این تحلیل اردیبهشت 98 بوده و رتبه بندی میان صندوق های سرمایه گذاری “در سهام” انجام شده است.

بر اساس: مقدار رتبه
بازدهی 14.94 8
خالص ارزش دارایی (میانگین) 22 میلیارد و 827 میلیون تومان 26
میزان ورود سرمایه به صندوق بدون داده بدون داده
میزان خروج سرمایه از صندوق 210 میلیون تومان 30
تغییر خالص ارزش دارایی 2 میلیارد و 969 میلیون تومان 16
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.