عملکرد دوره ای پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور

عملکرد دوره ای پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور
خلاصه اخبار

مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، قابل معامله در بورس، مختلط و با درآمد ثابت را برای دوره‌های یک ماهه و یک‌ساله منتهی به ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷اعلام کرد.

به گزارش سیگنال به نقل از سنا، صندوق‌های «آسمان یکم» سبدگردان آسمان، «مشترک آگاه» کارگزاری آگاه و «مشترک کارگزاری حافظ» بالاترین بازدهی یک ماهه منتهی به ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷ گروه صندوق‌های در سهام را به خود اختصاص دادند.

بازدهی ماهانه صندوق های در سهام – منتهی به ۲۰ اسفند ماه

رتبهصندوقبازده (%)
۱ آسمان یکم۱۲.۵
۲مشترک آگاه۱۰.۸۲
۳مشترک کارگزاری حافظ۱۰.۰۵

صندوق‌های سرمایه‌گذاری «آسمان آرمانی سهام» سبدگردان آسمان، «هستی بخش آگاه» کارگزاری آگاه و «سپهر کاریزما» سبدگردان کاریزما، بیشترین بازدهی ماهانه را در گروه صندوق های قابل معامله در بورس (غیرکالایی) کسب کردند.

بازدهی ماهانه صندوق های قابل معامله در بورس/غیرکالایی – منتهی به ۲۰ اسفند ماه

رتبهصندوقبازده ماهانه (%)
۱ آسمان آرمانی سهام۹.۱۱
۲هستی بخش آگاه۸.۹۷
۳سپهر کاریزما۸.۸۷

طی مدت مذکور، در گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلای قابل معامله در بورس به ترتیب صندوق‌های «در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید»، «پشتوانه طلای لوتوس» و «در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان»، بالاترین بازدهی یک ماهه را به خود اختصاص دادند.

بازدهی ماهانه صندوق های قابل معامله در بورس/طلا – منتهی به ۲۰ اسفندماه

رتبهصندوقبازده ماهانه (%)
۱با نماد عیار۵.۸۵
۲با نماد طلا۵.۶۷
۳با نماد گوهر۵.۵۱

براساس این گزارش در گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مختلط به ترتیب صندوق‌های «تجربه ایرانیان» کارگزاری بانک آینده، «توسعه ممتاز» سبدگردان انتخاب مفید و «آسمان خاورمیانه» سبدگردان آسمان، بالاترین بازدهی را به خود اختصاص دادند.

بازدهی ماهانه صندوق های مختلط – منتهی به ۲۰ اسفندماه

رتبهصندوقبازده ماهانه (%)
۱تجربه ایرانیان۹.۹۹
۲ توسعه ممتاز۴.۹۶
۳ آسمان خاورمیانه۴.۸۸

علاوه بر این، در گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمدثابت نیز به ترتیب صندوق‌های «صبای هدف» سبدگردان هدف، «کوثر یکم» کارگزاری آبان و «نیکوکاری درمان زنجیره امید» مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ، بالاترین بازده یک ماهه منتهی به ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷ را کسب کرده‌اند.

بازدهی ماهانه صندوق های بادرآمد ثابت – منتهی به ۲۰ اسفندماه

رتبهصندوقبازده ماهانه (%)
۱صبای هدف۲.۳
۲کوثر یکم۲.۰۹
۳نیکوکاری درمان زنجیره امید۲.۰۹

عملکرد یکساله صندوق های سرمایه گذاری در کشور

این گزارش حاکی است که طی سال منتهی به ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷ ، هم راستا با عملکرد مثبت شاخص کل بورس، صندوق های سرمایه گذاری با بیشترین ترکیب دارایی در سهام توانستند اغلب گروه های صندوقی را در کسب بازدهی پشت سر بگذارند.

صندوق های سرمایه گذاری «دماسنج»، «سهم آشنا»، «نوید انصار»، «کارگزاری بانک ملی» و «یکم اکسیر فارابی» ، بیشترین بازدهی سالانه را بین صندوق سرمایه‌گذاری در سهام کشور کسب کردند.

بازدهی یکساله صندوق های در سهام – منتهی به ۲۰ اسفند ماه

رتبهصندوقبازدهی سال (%)
۱دماسنج۱۶۰.۵۸
۲سهم آشنا۱۲۰.۳۴
۳نوید انصار۱۱۷.۸۸
۴کارگزاری بانک ملی ایران۱۰۷.۲۶
۵یکم اکسیر فارابی۱۰۴.۵۷

صندوق‌های «آتیه درخشان مس»، «سپهر کاریزما»، «هستی بخش آگاه»، «توسعه اندوخته آینده» و « آرمان سپهر آیندگان»، بالاترین بازدهی یک‌ساله منتهی به ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷ گروه صندوق‌های قابل معامله در بورس را به خود اختصاص دادند.

بازدهی یکساله صندوق های قابل معامله در بورس – منتهی به ۲۰ اسفند ماه

رتبهصندوقبازدهی سال (%)
۱آتیه درخشان مس۹۸.۰۶
۲ سپهر کاریزما۸۳.۸۸
۳هستی بخش آگاه۸۳.۶۲
۴توسعه اندوخته آینده۷۳.۷۹
۵آرمان سپهر آیندگان۷۱.۰۸

گروه صندوق های سرمایه گذاری طلا از دیگر گروه های صندوقی موفق در یک سال گذشته بوده است؛ این صندوق ها توانسته اند به موازات رشد قیمت سکه و طلا بازدهی قابل توجهی نصیب سرمایه گذاران خود کند. به گزارش مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، در گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلای قابل معامله در بورس به ترتیب صندوق‌های «پشتوانه طلای لوتوس»، «در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان» و « پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان»  بالاترین بازدهی یکساله را به خود اختصاص دادند.

بازدهی یکساله صندوق های قابل معامله/طلا – منتهی به ۲۰ اسفند ماه

رتبهصندوقبازدهی سال (%)
۱با نماد طلا۱۶۶.۱۴
۲با نماد گوهر۱۳۷.۴۷
۳با نماد زر۱۱۸.۲۵

طی مدت مذکور، در گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مختلط به ترتیب صندوق‌های «گوهر نفیس تمدن»، «توسعه ممتاز»، «نیکوکاری ایتام برکت»، «بانک تجارت» و «آسمان خاورمیانه»، بالاترین بازدهی را به خود اختصاص دادند.

بازدهی یکساله صندوق های مختلط – منتهی به ۲۰ اسفند ماه

رتبهصندوقبازدهی سال (%)
۱ گوهر نفیس تمدن۹۱.۵۶
۲ توسعه ممتاز۷۱.۴۱
۳نیکوکاری ایتام برکت۷۰.۸۸
۴بانک تجارت۶۹.۷۴
۵آسمان خاورمیانه۶۹.۶۲

علاوه بر این، در گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمدثابت نیز به ترتیب صندوق‌های «نیکوکاری درمان زنجیره امید»، «ارزش‌آفرین گلرنگ»، «ارمغان ایرانیان»، «توسعه سرمایه نیکی» و «فراز اندیش نوین»، بالاترین بازده یک‌ساله منتهی به ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷ را کسب کرده‌اند.

بازدهی یکساله صندوق های بادرآمد ثابت – منتهی به ۲۰ اسفند ماه

رتبهصندوقبازدهی سال(%)
۱نیکوکاری درمان زنجیره امید۲۶.۴
۲ارزش آفرین گلرنگ۲۴.۶۷
۳ارمغان ایرانیان۲۳.۹۹
۴توسعه سرمایه نیکی۲۳.۶۷
۵ فراز اندیش نوین۲۳.۳۵

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.