عملکرد خوب فرابورس در مهرماه با ثبت رشد ۱۳۵ درصدی درآمد

عملکرد خوب فرابورس در مهرماه با ثبت رشد ۱۳۵ درصدی درآمد
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛  شرکت فرابورس ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/07/30 معادل 383,251 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 135% افزایش داشته است.

«فرابورس» با سرمایه ثبت شده 1,400,000 میلیون ریال طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 3,863,961 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 345% رشد داشته است.