عرضه 1,500 میلیارد ریال صکوک اجاره برای شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان

عرضه 1,500 میلیارد ریال صکوک اجاره برای شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان
خلاصه اخبار

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان (سهامی خاص) به مبلغ 1,500میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز سه‌شنبه مورخ 03‏/03‏/1401 به مدت سه روز کاری در نماد “سامان06” عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق تعداد 174,216,028 سهم شرکت شیشه همدان (سهامی عام) می‌باشد که توسط نهاد واسط از شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می گردد.

این اوراق 5 ساله و با نرخ اجاره‌بهای 18 درصد می‌باشد که این اجاره‌بها هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌گردد. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی شهریور پنجم(با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق فرابورس ایران صورت می‌پذیرد.

ضامن این اوراق، بانک تجارت است. شرکت تامین سرمایه کاردان نیز مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی این اوراق را بر عهده دارد.

به گزارش سیگنال به نقل از صکوک

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان (سهامی خاص) به مبلغ 1,500میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز سه‌شنبه مورخ 03‏/03‏/1401 به مدت سه روز کاری در نماد “سامان06” عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق تعداد 174,216,028 سهم شرکت شیشه همدان (سهامی عام) می‌باشد که توسط نهاد واسط از شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می گردد.

این اوراق 5 ساله و با نرخ اجاره‌بهای 18 درصد می‌باشد که این اجاره‌بها هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌گردد. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی شهریور پنجم(با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق فرابورس ایران صورت می‌پذیرد.

ضامن این اوراق، بانک تجارت است. شرکت تامین سرمایه کاردان نیز مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی این اوراق را بر عهده دارد.