عرضه 10 هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای صنعت غذایی کورش

عرضه 10 هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای صنعت غذایی کورش
خلاصه اخبار

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی عام) به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه مورخ 31‏/02‏/1401 به مدت سه روز کاری در نماد “صکورش302” عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش به ارزش 10 هزار میلیارد ریال به منظور خرید روغن خام آفتابگردان جهت تولید محصولات از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه می‌گردد.

این اوراق با نرخ سالیانه 18 درصد و عمر 2 ساله به شیوه حراج عرضه عمومی خواهد شد. مبلغ اسمی هر ورقه آن یک میلیون ریال بوده و اقساط مربوطه هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌گردد.

جهت تضمین پرداخت اقساط و اصل اوراق در سررسید، پرتفویی از سهام شرکت‌های گروه صنعتی پاکشو و فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش توثیق گردیده است. بازارگردان اوراق شرکت تامین سرمایه کاردان بوده و متعهد پذیره‌نویس آن سندیکایی متشکل از شرکت‌ تامین سرمایه کاردان و صندوق سرمایه‌گذاری الماس کوروش می‌باشد. شرکت کارگزاری بانک تجارت عامل فروش، شرکت واسط مالی فروردین چهارم ناشر اوراق و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق می‌باشند.

شایان ذکر است، پس از انتشار موفق 500 میلیارد ریال اوراق برای شرکت صنعت غذایی کورش در سال 1397، این دومین تامین مالی این شرکت از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه می‌باشد.

به گزارش سیگنال به نقل از صکوک

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش (سهامی عام) به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه مورخ 31‏/02‏/1401 به مدت سه روز کاری در نماد “صکورش302” عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش به ارزش 10 هزار میلیارد ریال به منظور خرید روغن خام آفتابگردان جهت تولید محصولات از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه می‌گردد.

این اوراق با نرخ سالیانه 18 درصد و عمر 2 ساله به شیوه حراج عرضه عمومی خواهد شد. مبلغ اسمی هر ورقه آن یک میلیون ریال بوده و اقساط مربوطه هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌گردد.

جهت تضمین پرداخت اقساط و اصل اوراق در سررسید، پرتفویی از سهام شرکت‌های گروه صنعتی پاکشو و فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش توثیق گردیده است. بازارگردان اوراق شرکت تامین سرمایه کاردان بوده و متعهد پذیره‌نویس آن سندیکایی متشکل از شرکت‌ تامین سرمایه کاردان و صندوق سرمایه‌گذاری الماس کوروش می‌باشد. شرکت کارگزاری بانک تجارت عامل فروش، شرکت واسط مالی فروردین چهارم ناشر اوراق و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق می‌باشند.

شایان ذکر است، پس از انتشار موفق 500 میلیارد ریال اوراق برای شرکت صنعت غذایی کورش در سال 1397، این دومین تامین مالی این شرکت از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه می‌باشد.