عرضه ۳.۶ هزار میلیارد تومانی بلوک ۷۷.۴۸ درصدی سهم دارای صف خرید

عرضه ۳.۶ هزار میلیارد تومانی بلوک ۷۷.۴۸ درصدی سهم دارای صف خرید
خلاصه اخبار

بانک صنعت و معدن و سرمایه گذاری آتیه دماوند فروشنده ۳.۶ هزار میلیارد تومانی بلوک ۷۷.۴۸ درصدی سرمایه گذاری صنایع شیمیایی شده اند که در آخرین روز معاملات سال گذشته با صف خرید روبرو بود.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس، سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران که با سرمایه 462.8 میلیارد تومانی در بورس حضور دارد و در آخرین روز معاملات سال گذشته با صف خرید و رشد 4.5 درصدی قیمت روبرو بود، هفته آینده شاهد عرضه بلوک مدیریتی خواهد شد.
به این ترتیب بانک صنعت و معدن به همراه سرمایه گذاری آتیه دماوند و شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت ومعدن ، تصمیم به فروش 77.48 درصد از سهام “شیران” گرفته اند تا در صورت انجام معامله از ترکیب سهامداری آن خارج شوند.
این بلوک شامل بیش از 3.5 میلیارد سهم است که یکشنبه آینده 8 فروردین به قیمت پایه هر سهم 10056 ریال و به ارزش بیش از 3.6 هزار میلیارد تومان از سوی کارگزاری بانک صنعت و معدن روانه میز فروش خواهد شد.
در ترکیب سهامداری سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، بانک صنعت و معدن با 49.9 درصد، سرمایه گذاری آتیه دماوند با بیش از 22 درصد و شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت ومعدن با دو درصد حضور دارند.