عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی؛ مزایا و معایب

عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی؛ مزایا و معایب

بر اساس بند ک تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 وزارت نفت ملزم به عرضه 10 میلیارد مترمکعب گازطبیعی در بورس انرژی طی سال جاری است و بدین منظور آیین نامه اجرایی تهیه و به منظور تصویب به هیات دولت ارسال شده است.

قیمت گاز طبیعی در آینده شامل قیمت در مبدا به همراه تعرفه هزینه انتقال توسط خطوط گاز خواهد بود که طی 30 روز توسط وزارت نفت اعلام میشود. این الگو سالها است که در وزارت نیرو در حال اجرا است.

توسعه معاملات گاز طبیعی در بورس انرژی، اقدام مثبتی بوده و لازم است معاملات به فروش های آتی و سایر انواع معاملات نیز گسترش یابد.

نرخ آزاد گاز طبیعی بر مبنای میزان عرضه و تقاضا در بورس انرژی

مزایا:

  • افزایش درآمدهای دولت از طریق عرضه گاز به نرخ رقابتی و تحقق درآمدهای از محل اجرای این طرح
  • کاستن از رانت انرژی و تقسیم عادلانه گاز طبیعی بین واحدهای صنعتی متقاضی
  • سرمایه گذاری های جدید در طرح های توسعه و اکتشاف میادین گازی جدید از محل درآمدهای حاصله

معایب:

  • صنایع ایران با تکیه بر مزیت انرژی کشور ایجاد و توسعه یافته و اگر دولت، این مزیت را از آنها بگیرد، بخش عمده ای از صنایع شامل آلومینیوم، فولاد و سیمان آسیب جدی دیده و مزیت رقابتی خود را از دست میدهند.
  • نگرانی و افزایش هزینه های اولیه صنایع کوچک بخاطر افزایش قیمت گاز
  • شوک تورمی به محصولات تولیدی صنایع مادر از جمله فولاد و سیمان و آلومینیم

در صورت عرضه گاز طبیعی همراه با نظارت مستمر دولت امید آن میرود که در نظام توزیع حامل های انرژی شاهد افزایش عدالت محوری و تعادل در بازار عرضه و تقاضا باشیم که منجر به یک معامله ی دو سر سود هم برای تامین کننده و هم برای مصرف کننده خواهد بود.