عرضه صکوک مرابحه 10 هزار میلیارد ریالی فولاد غدیر نی‌ریز

عرضه صکوک مرابحه 10 هزار میلیارد ریالی فولاد غدیر نی‌ریز
خلاصه اخبار

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص) به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز سه‌ شنبه مورخ 1401/04/07 به مدت سه روز کاری در نماد صغدیر504 عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت فولاد غدیر نی‌ریز به ارزش 10 هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز این شرکت جهت خرید مواد اولیه مصرفی(گندله)، از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یک بار پرداخت می‌گردد.

به منظور تضمین پرداخت مبلغ اقساط و اصل اوراق در سررسید پرتفویی از سهام شرکت‌های سنگ آهن گهر زمین و فولاد آلیاژی ایران توثیق گردیده‌است. بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی اوراق بر عهده شرکت تامین سرمایه دماوند است. ضمناً عامل فروش و عامل پرداخت این اوراق به ترتیب شرکت کارگزاری آرمون بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می‌باشند.

به گزارش سیگنال به نقل از صکوک

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت فولاد غدیر نی‌ریز (سهامی خاص) به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز سه‌ شنبه مورخ 1401/04/07 به مدت سه روز کاری در نماد صغدیر504 عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت فولاد غدیر نی‌ریز به ارزش 10 هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز این شرکت جهت خرید مواد اولیه مصرفی(گندله)، از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه می‌گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اقساط آن هر سه ماه یک بار پرداخت می‌گردد.

به منظور تضمین پرداخت مبلغ اقساط و اصل اوراق در سررسید پرتفویی از سهام شرکت‌های سنگ آهن گهر زمین و فولاد آلیاژی ایران توثیق گردیده‌است. بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی اوراق بر عهده شرکت تامین سرمایه دماوند است. ضمناً عامل فروش و عامل پرداخت این اوراق به ترتیب شرکت کارگزاری آرمون بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می‌باشند.