عرضه صکوک اجاره 2,290 میلیارد ریالی صنایع سلولزی ماریناسان

عرضه صکوک اجاره 2,290 میلیارد ریالی صنایع سلولزی ماریناسان
خلاصه اخبار

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت صنایع سلولزی ماریناسان (سهامی خاص) به مبلغ 2,290 میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1401/04/05 به مدت سه روز کاری در نماد ماریناسان05 عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت صنایع سلولزی ماریناسان (سهامی خاص) به عنوان بانی، در نظر دارد بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را در قالب اوراق اجاره و از طریق فروش ماشین آلات و تجهیزات تولید محصولات بهداشتی به نهاد واسط (شرکت واسط مالی شهریور پنجم) و سپس اجاره به شرط تملیک آنها، تامین نماید.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اجاره‌بهای آن هر سه ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد. همچنین، پرداخت مبالغ اجاره‌بها و اصل این اوراق در سررسید توسط بانک ملت ضمانت گردیده است.

صکوک اجاره مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک ملت به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان توسط شرکت واسط مالی شهریور پنجم (با مسئولیت محدود) در فرابورس ایران منتشر خواهد شد.

به گزارش سیگنال به نقل از صکوک

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت صنایع سلولزی ماریناسان (سهامی خاص) به مبلغ 2,290 میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1401/04/05 به مدت سه روز کاری در نماد ماریناسان05 عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت صنایع سلولزی ماریناسان (سهامی خاص) به عنوان بانی، در نظر دارد بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را در قالب اوراق اجاره و از طریق فروش ماشین آلات و تجهیزات تولید محصولات بهداشتی به نهاد واسط (شرکت واسط مالی شهریور پنجم) و سپس اجاره به شرط تملیک آنها، تامین نماید.

این اوراق 4 ساله و با نرخ 18 درصد می‌باشد که اجاره‌بهای آن هر سه ماه یک‌بار از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می‌گردد. همچنین، پرداخت مبالغ اجاره‌بها و اصل این اوراق در سررسید توسط بانک ملت ضمانت گردیده است.

صکوک اجاره مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک ملت به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان توسط شرکت واسط مالی شهریور پنجم (با مسئولیت محدود) در فرابورس ایران منتشر خواهد شد.