عرضه اولیه فرانسوز یزد | نحوه خرید عرضه اولیه کایزد

عرضه اولیه فرانسوز یزد | نحوه خرید عرضه اولیه کایزد

چهارشنبه 11 خرداد سهام شرکت فرانسوز یزد با نماد کایزد به روش حراج برای اولین بار عرضه می شود. تعداد کل سهام قابل عرضه 34 میلیون 300 هزار سهم معادل 10 درصد کل شرکت می باشد. هر کد معاملاتی حداکثر 3 میلیون 430 هزار سهم با قیمت مبنا 570 تومان می تواند خریداری کند.

ارسال سفارش صرفا از طرق ایستگاه های معاملاتی امکان پذیر خواهد بود. 50 درصد از سهام خریداری شده در روز عرضه اولیه توسط سرمایه گذاران تا90 روز امکان عرصه نخواهد داشت.

چگونه در عرضه اولیه فرانسوز یزد (کایزد) شرکت کنیم؟

با توجه به اختصاص  عرضه اولیه به صندوق های سرمایه گذاری ، امکان مشارکت مستقیم افراد حقیقی در عرضه اولیه ها میسر نمی باشد اما این افراد می توانند با سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به صورت غیر مستقیم از سود این عرضه اولیه ها بهره مند شود از ابتدای سال این سومین عرضه است که به صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یابد. با توجه به اینکه ارزش ذاتی هر سهم  1223 تومان می باشد و قیمت عرضه 570 تومان می باشد در نتیجه قیمت عرضه 46 درصد ارزش ذاتی است. لذا با خرید صندوق های سرمایه گذاری مناسب می توانید در سود این عرضه ها شریک باشیم.


نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت فرانسوز یزد(کایزد)

 ردیفمبلغ(میلیارد تومان)درصد رشد نسبت به سال قبل
درآمد17772
بهای تمام شده118100
سود ناخالص5834
سود عملیاتی4020

با وجود رشد 72 درصدی درامد عملیاتی کایزد نسبت به سال قبل سود ناخالص شرکت تنها 34 درصد افزایش یافته است. عدم افزایش سود ناخالص به میزان درامد عملیاتی ناشی از رشد 100 درصدی بهای تمام شده نسبت به سال قبل می باشد.

سهامدار اصلی شرکت

سهامداران عمده شرکت فرانسوز یزد(کایزد) به ترتیب آریا، عظیمی و فرهنگ مجاهد می باشد.

تغییرات سرمایه شرکت

آخرین افزایش سرمایه شرکت 528 درصد از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد.

طرح توسعه شرکت

شرکت فرانسوز دارای طرح توسعه افزایش ظرفیت تولید بلوک نسوز به میزان 6000 تن در سال است.

ارزش ذاتی فرانسوز یزد(کایزد)

با توجه به طرح توسعه 6000 تنی شرکت فرانسوز و همچنین پروژه در جریان تکمیل شرکت بازآفرید ایمن، گزارش ارزش گذاری در دوسناریو به شرح زیر است.

سناریوی اول: طرح افزایش ظرفیت شرکت فرانسوز در سه ماه پایانی 1401 به بهره برداری رسیده و تدریجا تا پاین دوره به 100 درصد ظرفیت اسمی می رسد.

سناریوی دوم: طرح افزایش ظرفیت شرکت فرانسوز از سال 1401 با 80 درصد ظرفیت اسمی و از سال 1402 با 100 درصد ظرفیت اسمی به بهره برداری برسد.

ارزشیابی شرکت فرانسوز یزد(کایزد) با استفاده از مدل های تنزیل سود نقدی، تنزیل جریان نقد آزاد، ارزشیابی نسبی و مدل خالص ارزش روز دارایی ها به شرح زیر است.

براساس روش های مذکور ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت فرانسوز یزد در سناریوی اول 319 میلیارد تومان و ارزش هر سهم 932 تومان و در سناریوی دوم 519 میلیارد تومان و ارزش هر سهم 1515 تومان می باشد. پس از اعمال وزن 50 درصد به هریک از دوسناریو ، ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت فرانسوز یزد 419 میلیارد تومان و ارزش هر سهم 1223 تومان براورد می شود و با توجه به عرضه 570 تومان هر سهم ، 46 درصد ارزش ذاتی می باشد

برچسب‌ها