حداکثر نقدینگی مورد نیاز عرضه اولیه «سآبیک» چقدر است؟

حداکثر نقدینگی مورد نیاز عرضه اولیه «سآبیک» چقدر است؟

چهارشنبه 28  اردیبهشت 1401 عرضه اولیه شرکت سیمان آبیک با نماد معاملاتی (سآبیک)  انجام می شود. در این عرضه اولیه 12 درصد از سهام شرکت ” سیمان آبیک” به فروش خواهد رسید که معادل 355 میلیون و 116 هزار و 130 سهم  می باشد. خلاصه اطلاعات نماد سآبیک جهت خرید به شرح زیر می باشد.

  • نام شرکت: سیمان آبیک
  • نمادسآبیک
  • زمان عرضه اولیه: چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401
  • ساعت ثبت سفارش: 10 الی 12:30
  • حداکثرسهام قابل سفارش: 300 سهم
  • دامنه قیمت: 10،030  تا 12،250 ریال
  • حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 369 هزار تومان
  • ارزش ذاتی: 1768 تومان

میزان مشارکت و تخمین نقدینگی مورد نیاز

سفارش 300 سهم در سقف قیمت به حداکثر 369 هزار تومان نقدینگی نیاز خواهید داشت. با توجه به اینکه در عرضه اولیه داروسازی دانا(ددنا) یک میلیون و هفتصد و چهل ودو هزار و سیصد و چهل و چهار نفر شرکت کردند و 20.788 متقاضی در کف قیمت و 1.661.607 نفر در سقف قیمت بودند. لذا با فرض این میزان شرکت به هرکد 213 سهم  معادل 260 هزارتومان خواهد رسید .

نگاهی اجمالی به عملکرد سیمان آبیک

شرکت سیمان آبیک(سآبیک) در سال 1400  به درامد 1215 میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به مدت مشابه قبل رشد 43 درصدی کرده است. بهای تمام شده شرکت با رشد 32 درصدی به به 646 میلیارد تومان رسید. در نتیجه سود ناخالص شرکت با رشد 38 درصدی به 568 میلیارد تومان رسید. با کسر مالیات بر درامد 80 میلیاردی از سود ناخالص و تقسیم بر تعداد سهام شرکت به سود خالص 158 تومان به ازای هر سهم می رسیم که از این مقدار 13 تومان این سود غیر عملیاتی می باشد.

  • مواد مستقیم مصرفی شرکت سنگ آهن، خاک سنگ آهن، سنگ گچ ،بوکسیت و سنگ پوزولان می باشد که سهم 28 درصدی از بهای تمام شده را به خود اختصاص داده است.

سهامدار اصلی شرکت

98 درصد از سیمان آبیک متعلق به شرکت سیمان فارس و خوزستان می باشد.

ارزش ذاتی سیمان آبیک

ارزشیابی شرکت سیمان آبیک با استفاده از مدل های تنزیل سود نقدی، تنزیل جریان نقد آزاد، ارزشیابی نسبی و مدل خالص ارزش روز دارایی ها به شرح زیر است.

ارزش ذاتی سیمان آبیک به ازای هر سهم  با استفاده از میانگین موزون 4 روش محاسبه ارزش ذاتی 1768 تومان می باشد که عرضه اولیه این نماد 44 درصد کمتر از ارزش ذاتی و 1225 تومان می باشد.

ظرفیت اسمی سیمان آبیک

ظرفیت اسمی سیمان آبیک 7500 تن در روز می باشد.

سهم فروش سیمان و تولید کیلنکر از کل بازار داخل و صادراتی

 سیمان آبیک سهم 4.5 درصدی از بازار سیمان و 3.8 درصدی از بازار کلینکر را در اختیار دارد.

مفروضات تحلیل حساسیت

تحلیل حساسیت

شرکت با میانگین تولید و تحویل  3 میلیون و دویست تن و نرخ میانگین سالانه 497 هزار تومان پیش بینی سود 180 را لحاظ کرده است و هرچه میزان نرخ میانگین سالانه افزایش یابد این میزان سودآوری افزایش یافته که در جدول فوق مقادیر آن لحاظ شده است.

toranj-EX
نظرات کاربران
EX-dara سامانه ثنا قوه قضاییه