عرضه اولیه دتوزیع (شرکت توزیع داروپخش) رکورد میزان مشارکت در بورس را شکست !

عرضه اولیه دتوزیع (شرکت توزیع داروپخش) رکورد میزان مشارکت در بورس را شکست !
خلاصه اخبار

در جریان عرضه اولیه دتوزیع روز گذشته 928 هزار نفر شرکت کردند و با توجه به مشارکت بالای سرمایه گذاران به هر کد بیشتر از 66 سهم اختصاص نیافت.

رکورد شکنی های پی در پی در میزان مشارکت عرضه های اولیه دیگر به امری مرسوم تبدیل شده است. در نمودار ذیل می توانید میزان مشارکت در عرضه اولیه های اخیر بازار سرمایه را مشاهده کنید. همانطور که در نمودار مشخص است، میزان مشارکت در هر عرضه اولیه نسبت به عرضه اولیه قبل از آن افزایش داشته است و به احتمال قوی در عرضه اولیه بعدی شاهد مشارکت میلیونی خواهیم بود.

عرضه اولیه دتوزیع (شرکت توزیع داروپخش) رکورد میزان مشارکت در بورس را شکست !

 در جریان عرضه اولیه دتوزیع روز گذشته 928 هزار نفر شرکت کردند. هر چند حداکثر سهمیه اختصاص یافته به هر کد 150 سهم بود، اما با توجه به مشارکت بالای سرمایه گذاران به هر کد بیشتر از 66 سهم (حدود 152 هزار تومان) اختصاص نیافت.

برای اطلاع از عرضه اولیه های جدید، آخرین نسخه اپلیکیشن سیگنال را دانلود و با مراجعه به بخش اخبار عرضه اولیه، نوتیفیکیشن مربوط به آن را فعال کنید.