طلا گران شد (7 فروردین ماه)

طلا گران شد (7 فروردین ماه)
خلاصه اخبار

قیمت طلای ۱۸ عیار امروز افزایش پیدا کرد و به ۴۲۸,۵۰۰ (چهارصد و بیست و هشت هزار و پانصد ) تومان رسید.

به گزارش سیگنال به نقل از تجارت‌نیوز، قیمت طلای ۱۸ عیار امروز با افزایش قیمت همراه شد و به ۴۲۸,۵۰۰ (چهارصد و بیست و هشت هزار و پانصد) تومان رسید.

امروز هر اونس طلا مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، به طوری که هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۳۱۷ (یک هزار و سیصد و هفده ) تومان رسیده بود، امروز( چهارشنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۸ مصادف با ۲۷ مارچ ۲۰۱۹) با کاهش ۰.۱ درصدی به ۱,۳۱۵ (یک هزار و سیصد و پانزده ) دلار رسید.

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۱۱ درصدی، از ۴۲۸,۰۰۰ (چهارصد و بیست و هشت هزار) تومان به ۴۲۸,۵۰۰ (چهارصد و بیست و هشت هزار و پانصد ) تومان رسید.

همچنین هر گرم طلا ۲۴ عیار با افزایش ۰.۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵۷۱,۳۰۰ (پانصد و هفتاد و یک هزار و سیصد ) تومان معامله شد

طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ امروز با افزایش ۰.۱۱ درصدی، از ۴۲۲,۳۰۰ (چهارصد و بیست و دو هزار و سیصد ) تومان به ۴۲۲,۸۰۰ (چهارصد و بیست و دو هزار و هشتصد ) تومان رسید.

امروز هر مثقال طلا مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر مثقال طلا که روز قبل تا ۱,۸۵۴,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و پنجاه و چهار هزار) تومان رسیده بود، امروز( چهارشنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۸ مصادف با ۲۷ مارچ ۲۰۱۹ ) با رشد ۰.۱ درصدی به ۱,۸۵۶,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و پنجاه و شش هزار) تومان رسید.