طرح افزایش سرمایه 83 درصدی شتران

طرح افزایش سرمایه 83 درصدی شتران
خلاصه اخبار

طرح افزایش سرمایه ۸۳ درصدی شرکت پالایش نفت تهران توسط هیات مدیره شرکت بر روی تارنمای کدال درج شد و هم اکنون منتظر تائید بازرس قانونی شرکت است.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصادآنلاین، ساعتی قبل خبر تصویب طرح افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت تهران توسط هیات مدیره شرکت بر روی تار نمای کدال درج شد. بر این اساس شرکت در نظر دارد تا سرمایه خود ار از مبلغ دو هزار و 400 میلیارد تومان فعلی به چهار هزار و 400 میلیارد تومان افزایش دهد. مطابق با آنچه که «شتران» اعلام کرده است با توجه به ماده سه دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) شرکت به دنبال انجام افزایش سرمایه 83 درصدی از محل سود انباشته ،اندوخته طرح و توسعه به منظور تامین مالی پروژه  CCRاست. در صورتی که طرح مذبور به تایید بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار برسد، این افزایش به منظور جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و استفاده از معافیتهای احتمالی مالیاتی که در تاریخ 1398/02/22 به تصویب هیئت مدیره رسیده انجام خواهد شد.

بر اساس آنچه که شرکت در مورد ضرورت افزایش سرمایه در گزارش توجیهی خود آورده است، «با توجه به روند فعالیت عملیاتی گذشته شرکت تا حد امکان سعی بر این بوده است که از محل منابع داخلی شرکت نسبت به تأمین مالی قسمتی از طرح های در دست اجرا و مخارج سرمایه ای بلندمدت اقدام شود که منظور نمودن اندوخته طرح و توسعه و سود انباشته برای ایجاد شرایط مناسب برای انجام پروژه های انتی و جلوگیری از خروج منابع قابل تقسیم شرکت و به افزایش سرمایه منظور نمودن آن منطقی و مناسب به نظر میرسد با توجه به مصوبه هیات دولت درخصوص کیفی سازی فرآورده های شرکتهای پالایشی، هر ساله با تصویب مجمع عمومی خود، حداقل به میزان ۳۰ درصد از سود سالانه را به حساب اندوخته طرح و توسعه جهت اجرای پروژه های کیفی سازی منظور کنند. در صورت انتقال اندوخته طرح و توسعه به سود انباشته و تقسیم آن، شرکت به منظور انجام پروژه های نی و پرداخت مطالبات سهامداران ملزم به اخذ تسهیلات با نرخ بالا خواهد بود که این مساله هزینه های عمده ای به شرکت تحمیل خواهد کرد. لذا شرکت در نظر دارد اندوخته مذکور را به حساب افزایش سرمایه منظور کند.»

طرح افزایش سرمایه 83 درصدی شتران

 از اهداف اصلی این افزایش سرمایه، جلوگیری از خروج نقدینگی به منظور ایجاد زیرساخت های مالی لازم برای انجام پروژه های آتی به نحوی که کمترین هزینه های مالی را برای شرکت در پی داشته باشد، است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی، جهت تشویق سرمایه گذاری بیشتر و ترغیب شرکت ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه خطوط تولید و ایجاد فرصت های شغلی جدید و همچنین کاهش نیاز به اخذ وام از شبکه بانکی، مقرر گردید در سال ۱۳۹۷، مالیات بردرآمد آن بخش از سود تقسیم شده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می شود موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم) مشمول نرخ صفر باشد. از آنجایی که شرکت احتمال می‌دهد که این معافیت در سال 98 نیز تکرار شود از این رو در نظر دارد تا در صورت توان از این معافیت بهره مند شود.

منبع: eghtesadonline.com