ضریب برداشت میادین نفتی در ایران ۱۰ درصد کمتر از متوسط جهانی است

ضریب برداشت میادین نفتی در ایران ۱۰ درصد کمتر از متوسط جهانی است
خلاصه اخبار

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰ مخزن توسعه نیافته در کشور وجود دارد، گفت: میانگین ضریب برداشت از میادین هیدروکربوری در جهان حدود ۳۵ درصد است و در ایران حدود ۱۰ درصد از میانگین جهانی پایین‌تر است.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد، کریم زبیدی مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه در مجموع ۱۲۵ میدان نفتی و ۵۹ میدان گازی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون بیش از ۲۰۰ مخزن توسعه نیافته در کشور وجود دارد و می‌توان گفت در مجموع ۴/ ۴۲ درصد از مخازن نفتی و ۱۰ درصد از مخازن گازی تخلیه شده است.

وی تاکید کرد:

مخازن و میدان‌های نفتی و گازی ایران ظرفیت بالایی برای انجام مطالعات پژوهشی دارند.

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در تشریح وضعیت میدان‌های بزرگ نفتی ایران نیز گفت:

در حال حاضر بیشترین میزان تولید نفت از مخازن آسماری و بنگستان میدان اهواز صورت می‌گیرد؛ این در حالی است که این میدان از ذخایر 70 میلیارد بشکه‌ای نفت برخوردار است. وی در ادامه از میدان‌های گچساران، رگ‌سفید، بی‌بی‌حکیمه، پارسی و آغاجاری به‌عنوان دیگر میدان‌های بزرگ نفتی یاد کرد و گفت:

باید توجه داشت که تولید بالا نیاز به سرمایه‌گذاری مداوم و به کارگیری فناوری‌های روز دارد. البته افزایش نرخ ضریب برداشت، علاوه بر الزام به استفاده از فناوری به جنس سنگ مخزن نیز ارتباط دارد؛ این در حالی است که برخی مخازن نفتی و گازی ایران از پیچیدگی‌های خاصی برخوردارند که فناوری‌های خاصی را نیز می‌طلبد.