ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی ملغی شد

ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی ملغی شد
خلاصه اخبار

به گزارش سیگنال به نقل از ایسنا، طبق اعلام وزارت اقتصاد و دارایی در آخرین جلسه شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، بنا بر تصمیم اعضا مقرر شد، نسبت به حذف دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور، اقدامات لازم صورت گیرد.

به گزارش سیگنال به نقل از ایسنا، طبق اعلام وزارت اقتصاد و دارایی در آخرین جلسه شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، بنا بر تصمیم اعضا مقرر شد، نسبت به حذف دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور، اقدامات لازم صورت گیرد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات بانک و بیمه به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.