صکوک رهنی 10 هزار میلیارد ریالی بانک مسکن سررسید شد

صکوک رهنی 10 هزار میلیارد ریالی بانک مسکن سررسید شد
خلاصه اخبار

صکوک رهنی بانک مسکن که با حجم 10 هزار میلیارد ریال در تیر ماه 1399 منتشر شده بود، سررسید شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، بانک مسکن در تیر ماه سال 1399 اقدام به تامین مالی از طریق انتشار صکوک رهنی با حجم 10 هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه نمود.

شرکت واسط مالی فروردین پنجم (با مسئولیت محدود) صکوک رهنی بانک مسکن را با نماد رهن0104 و نرخ سالیانه 16 درصد از طریق فرابورس ایران عرضه کرد. این اوراق 2 ساله، بانام و قابل معامله در فرابورس ایران بودند که اقساط آن هر سه ماه یکبار در موعد مقرر به حساب خریداران واریز می‌شد.

مبلغ اصل اوراق و آخرین قسط از صکوک رهنی بانک مسکن مجموعاً به مبلغ 10,407 میلیارد ریال توسط شرکت واسط مالی فروردین پنجم دریافت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان این اوراق واریز گردید.

به گزارش سیگنال به نقل از صکوک

صکوک رهنی بانک مسکن که با حجم 10 هزار میلیارد ریال در تیر ماه 1399 منتشر شده بود، سررسید شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، بانک مسکن در تیر ماه سال 1399 اقدام به تامین مالی از طریق انتشار صکوک رهنی با حجم 10 هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه نمود.

شرکت واسط مالی فروردین پنجم (با مسئولیت محدود) صکوک رهنی بانک مسکن را با نماد رهن0104 و نرخ سالیانه 16 درصد از طریق فرابورس ایران عرضه کرد. این اوراق 2 ساله، بانام و قابل معامله در فرابورس ایران بودند که اقساط آن هر سه ماه یکبار در موعد مقرر به حساب خریداران واریز می‌شد.

مبلغ اصل اوراق و آخرین قسط از صکوک رهنی بانک مسکن مجموعاً به مبلغ 10,407 میلیارد ریال توسط شرکت واسط مالی فروردین پنجم دریافت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان این اوراق واریز گردید.