دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک گنجینه مهر

ضامن نقدشوندگی : گروه مالی مهر اقتصاد

مدیر صندوق: تامین سرمایه امید

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳/۹/۲۰

حسابرس: شاخص اندیشان

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/11

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 8,576,035

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 44,461

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 8,548,328

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 655,539

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 380,067 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
4.426 ٪
یک ماه گذشته
9.415 ٪
سه ماه گذشته
4.185 ٪
شش ماه گذشته
22.128 ٪
یک سال گذشته
145.607 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
740.091 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر