دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک صنعت و معدن

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک صنعت و معدن

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09

حسابرس: فریوران راهبرد

آدرس سایت: https://smfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/11

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,426,133

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 1,996,045

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,423,286

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 1,003,955

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,840,943 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
2.984 ٪
یک ماه گذشته
2.801 ٪
سه ماه گذشته
2.976 ٪
شش ماه گذشته
13.611 ٪
یک سال گذشته
59.278 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
393.023 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر