صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک صنعت و معدن

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک صنعت و معدن

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی آزمودگان

تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09

حسابرس: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

آدرس سایت: https://smfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/01

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 980,669

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 1,606,148

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 978,790

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 3,393,852

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,572,082 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.65 ٪
یک ماه گذشته
1.025 ٪
سه ماه گذشته
0.125 ٪
شش ماه گذشته
1.184 ٪
یک سال گذشته
3.5 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
402.09 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر