صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک شاخصی کارآفرین

ضامن نقدشوندگی : بانک کارآفرین

مدیر صندوق: کارگزاری بانک کارآفرین

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فریوران

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/12/22

حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/01

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 31,301,290

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 81,684

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 31,096,562

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 418,316

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,540,091 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-4.62 ٪
یک ماه گذشته
-2.47 ٪
سه ماه گذشته
-12.42 ٪
شش ماه گذشته
-2.79 ٪
یک سال گذشته
22.88 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
3,004.06 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر