صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک سبحان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/20

حسابرس: بهراد مشار

آدرس سایت: http://www.sobhanfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/01

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 15,322,484

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 96,943

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 15,222,729

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 103,057

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,475,737 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-4.874 ٪
یک ماه گذشته
-3.659 ٪
سه ماه گذشته
-16.319 ٪
شش ماه گذشته
-6.966 ٪
یک سال گذشته
3.931 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,407.419 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر