دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

مشخصات صندوق

نام صندوق : مشترک سبحان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/20

حسابرس: بهراد مشار

آدرس سایت: http://www.sobhanfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/11

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 17,483,772

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 103,777

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 17,371,157

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 96,223

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,802,726 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
9.005 ٪
یک ماه گذشته
12.287 ٪
سه ماه گذشته
-26.185 ٪
شش ماه گذشته
9.253 ٪
یک سال گذشته
219.256 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,620.027 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر