صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین

مشخصات صندوق

نام صندوق : سپهر اندیشه نوین

بازارگردان : تامین سرمایه سپهر

مدیر صندوق: تامین سرمایه نوین

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله مختلط

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهمند

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/11/05

حسابرس: آزمون پرداز ایران مشهود

آدرس سایت: http://www.sepehrnovin.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 115,965

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 13,957,539

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 115,607

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 86,042,461

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,613,587 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-1.45 ٪
یک ماه گذشته
-2.13 ٪
سه ماه گذشته
-1.93 ٪
شش ماه گذشته
3.17 ٪
یک سال گذشته
18.02 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,043.3 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر