صندوق سرمایه گذاری باران کارگزاری بانک کشاورزی

مشخصات صندوق

نام صندوق : باران کارگزاری بانک کشاورزی

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک کشاورزی

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مديريت دايا رهيافت و همكاران

آدرس سایت: http://baran.bkisecurities.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/01

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 45,170,327

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 23,557

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 44,875,224

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 26,443

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,057,125 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-7.81 ٪
یک ماه گذشته
-4.31 ٪
سه ماه گذشته
-15.25 ٪
شش ماه گذشته
-8.83 ٪
یک سال گذشته
3.74 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
4,387.99 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر