دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان 

مشخصات صندوق

نام صندوق : گسترش فردای ایرانیان 

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: کارگزاری بانک آینده

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/07/23

حسابرس: و خدمات مدیریت دایارهیافت

آدرس سایت: http://www.gostareshfund.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/22

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,356,120

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 69,629,293

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,354,459

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 370,707

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 94,310,055 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.23 ٪
یک ماه گذشته
4.49 ٪
سه ماه گذشته
17.21 ٪
شش ماه گذشته
42.84 ٪
یک سال گذشته
57.06 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
220.09 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق