صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

مشخصات صندوق

نام صندوق : یکم کارگزاری بانک کشاورزی

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک کشاورزی

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/12/25

حسابرس: و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

آدرس سایت: http://fund1.agribourse.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/17

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,145,385

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 24,747,778

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,144,119

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 175,252,222

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 28,314,427 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.15 ٪
یک ماه گذشته
0.53 ٪
سه ماه گذشته
4.22 ٪
شش ماه گذشته
4.51 ٪
یک سال گذشته
17.27 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
214.19 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر