دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

مشخصات صندوق

نام صندوق : یکم کارگزاری بانک کشاورزی

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک کشاورزی

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/12/25

حسابرس: و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

آدرس سایت: http://fund1.agribourse.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,175,393

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 28,533,356

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,174,257

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 171,466,644

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 33,505,512 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.63 ٪
یک ماه گذشته
0.21 ٪
سه ماه گذشته
0.74 ٪
شش ماه گذشته
11.31 ٪
یک سال گذشته
37.26 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
208.93 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر