دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

مشخصات صندوق

نام صندوق : یکم کارگزاری بانک کشاورزی

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: کارگزاری بانک کشاورزی

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/12/25

حسابرس: و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

آدرس سایت: http://fund1.agribourse.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/21

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,246,557

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 38,206,051

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,245,234

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 161,793,949

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 47,575,491 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.55 ٪
یک ماه گذشته
4.1 ٪
سه ماه گذشته
11.96 ٪
شش ماه گذشته
26.96 ٪
یک سال گذشته
42.47 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
209.34 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق