دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری یکم نیکوکاری آگاه

مشخصات صندوق

نام صندوق : یکم نیکوکاری آگاه

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان آگاه

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/08/21

حسابرس: موسسه حسابرسي شاخص انديشان

آدرس سایت: http://1nikokarifund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 14,568,443

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 10,577

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 14,516,311

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 489,423

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 153,539 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-6.8 ٪
یک ماه گذشته
-9.83 ٪
سه ماه گذشته
1.06 ٪
شش ماه گذشته
111.72 ٪
یک سال گذشته
355.54 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
1,573.16 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر