دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه

مشخصات صندوق

نام صندوق : یاقوت آگاه

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: سبدگردان آگاه

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: موسسه حسابرسی آزمودگان

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/01/20

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: www.yaghootfund.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/20

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,825

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 499,900,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,821

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 100,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,409,082 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.12 ٪
یک ماه گذشته
1.34 ٪
سه ماه گذشته
4.55 ٪
شش ماه گذشته
0 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
6.59 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق