دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

مشخصات صندوق

نام صندوق : گنجینه یکم آوید

بازارگردان : تامین سرمایه امین

مدیر صندوق: تامین سرمایه امین

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/04

حسابرس: فریوران راهبرد

آدرس سایت: https://ganjinehavid1.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,705

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 322,272,400

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 11,703

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -222,272,400

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,771,481 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.412 ٪
یک ماه گذشته
1.536 ٪
سه ماه گذشته
4.819 ٪
شش ماه گذشته
10.719 ٪
یک سال گذشته
24.407 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
87.353 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر