دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

مشخصات صندوق

نام صندوق : گنجینه یکم آوید

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: تامین سرمایه امین

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/04

حسابرس: فریوران راهبرد

آدرس سایت: http://ganjinehavid1.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/21

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,078

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 125,872,400

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 11,070

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -25,872,400

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,393,355 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.354 ٪
یک ماه گذشته
1.84 ٪
سه ماه گذشته
5.579 ٪
شش ماه گذشته
11.992 ٪
یک سال گذشته
26.798 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
81.241 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق