صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

مشخصات صندوق

نام صندوق : گنجینه یکم آوید

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: تامین سرمایه امین

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/04

حسابرس: دش و همکاران

آدرس سایت: http://ganjinehavid1.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/03/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,548

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 87,172,400

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,532

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -86,172,400

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 918,092 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.362 ٪
یک ماه گذشته
1.768 ٪
سه ماه گذشته
6.045 ٪
شش ماه گذشته
12.889 ٪
یک سال گذشته
30.23 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
76.045 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق