صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

مشخصات صندوق

نام صندوق : گنجینه یکم آوید

بازارگردان : تامین سرمایه امین

مدیر صندوق: تامین سرمایه امین

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/04

حسابرس: فریوران راهبرد

آدرس سایت: https://ganjinehavid1.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/17

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 12,799

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 317,272,400

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 12,780

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -217,272,400

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,054,810 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.345 ٪
یک ماه گذشته
1.574 ٪
سه ماه گذشته
4.935 ٪
شش ماه گذشته
10.163 ٪
یک سال گذشته
22.226 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
97.753 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر