صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر

1,016,684
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:گنجینه زرین شهر
نوع:با درآمد ثابت
مدیر:تامین سرمایه تمدن
متولی:موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
تاریخ تاسیس:1390/07/17
حسابرس:رازدار
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد1,018,898  (ریال)
آدرس سایت http://ganjinehzarinshahr.com
بازده صندوق
بازده هفتگی:0.37
بازده ماهانه:1.72
بازده فصلی:5.11
بازده نیم سال:10.22
بازده سالانه:19.59
بازده کل:168.59
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :