دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر

مشخصات صندوق

نام صندوق : گنجینه زرین شهر

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: تامین سرمایه تمدن

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/07/17

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://ganjinehzarinshahr.com

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/12

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,007,911

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 296,866,378

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,006,852

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 3,133,622

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 298,900,544 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.45 ٪
یک ماه گذشته
1.57 ٪
سه ماه گذشته
4.88 ٪
شش ماه گذشته
9.3 ٪
یک سال گذشته
19.49 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
176.96 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق