دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر

مشخصات صندوق

نام صندوق : گنجینه زرین شهر

ضامن نقدشوندگی : بانک شهر

مدیر صندوق: تامین سرمایه تمدن

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/07/17

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://ganjinehzarinshahr.com

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/05

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,003,869

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 298,756,133

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,002,434

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 1,243,867

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 299,483,597 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.36 ٪
یک ماه گذشته
1.6 ٪
سه ماه گذشته
4.85 ٪
شش ماه گذشته
9.76 ٪
یک سال گذشته
19.16 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
182.9 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر