صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

مشخصات صندوق

نام صندوق : گنجینه رفاه

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک رفاه کارگران

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: سبدگردان نوین نگر آسیا

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/16

حسابرس: هدف نوین نگر

آدرس سایت: https://grfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 60,472,434

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 114,074

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 60,067,551

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 85,926

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 6,852,145 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-8.517 ٪
یک ماه گذشته
-13.993 ٪
سه ماه گذشته
-17.115 ٪
شش ماه گذشته
-35.978 ٪
یک سال گذشته
170.162 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
5,898.112 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر