دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

مشخصات صندوق

نام صندوق : گنجینه رفاه

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: کارگزاری بانک رفاه کارگران

نوع / اندازه صندوق: در سهام

متولی صندوق: شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا

تاریخ آغاز فعالیت: 1389/04/15

حسابرس: موسسه حسابرسی هدف همکاران

آدرس سایت: https://grfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 71,109,188

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 133,952

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 70,650,717

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 66,048

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 9,463,804 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-8.261 ٪
یک ماه گذشته
-12.707 ٪
سه ماه گذشته
-24.56 ٪
شش ماه گذشته
69.246 ٪
یک سال گذشته
369.817 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
6,954.906 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر