صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

مشخصات صندوق

نام صندوق : گنجینه الماس بیمه دی

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان الماس

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1397/10/23

حسابرس: هشیار بهمند

آدرس سایت: http://www.almasday.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/03

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 28,379

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 7,669,369

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 28,357

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 92,330,631

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 217,483 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-1.453 ٪
یک ماه گذشته
-0.998 ٪
سه ماه گذشته
0.75 ٪
شش ماه گذشته
5.992 ٪
یک سال گذشته
13.879 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
159.323 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر