صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

مشخصات صندوق

نام صندوق : گنجینه الماس بیمه دی

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: سبدگردان الماس

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1397/10/23

حسابرس: هشیار بهمند

آدرس سایت: http://www.almasday.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/04/22

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 23,655

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 88,056,235

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 23,619

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 11,943,765

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,079,787 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
2.611 ٪
یک ماه گذشته
16.189 ٪
سه ماه گذشته
36.771 ٪
شش ماه گذشته
60.936 ٪
یک سال گذشته
86.314 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
115.995 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق