دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

مشخصات صندوق

نام صندوق : گنجینه الماس بیمه دی

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان الماس

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1397/10/23

حسابرس: هشیار بهمند

آدرس سایت: http://www.almasday.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/11

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 25,134

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 63,688,817

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 25,113

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 36,311,183

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,599,401 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
1.266 ٪
یک ماه گذشته
2.762 ٪
سه ماه گذشته
2.872 ٪
شش ماه گذشته
27.711 ٪
یک سال گذشته
82.15 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
129.657 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر