صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

مشخصات صندوق

نام صندوق : گنجینه الماس بیمه دی

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان الماس

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ آغاز فعالیت: 1397/10/23

حسابرس: هشیار بهمند

آدرس سایت: http://www.almasday.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/05/10

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 26,979

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 47,165,533

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 26,942

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 52,834,467

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,270,745 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.971 ٪
یک ماه گذشته
2.801 ٪
سه ماه گذشته
5.263 ٪
شش ماه گذشته
7.764 ٪
یک سال گذشته
11.487 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
146.383 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر