صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

16,521
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:گنجینه الماس بیمه دی
نوع:با درآمد ثابت
مدیر:سبدگردان الماس
متولی:موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
تاریخ تاسیس:1397/10/23
حسابرس:هوشیار بهمند
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد16,586  (ریال)
آدرس سایت http://www.almasday.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:2.399
بازده ماهانه:4.424
بازده فصلی:14.665
بازده نیم سال:22.906
بازده سالانه:39.748
بازده کل:51.084
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :258.72
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-38.24