دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن

مشخصات صندوق

نام صندوق : گنجینه آینده روشن

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: کارگزاری بانک آینده

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/04/09

حسابرس: وانیا نیک تدبیر

آدرس سایت: http://www.ayandehfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/13

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,012

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 279,516,793

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,004

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 220,483,207

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,796,180 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.55 ٪
یک ماه گذشته
1.52 ٪
سه ماه گذشته
9.97 ٪
شش ماه گذشته
24.81 ٪
یک سال گذشته
41.17 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
145.9 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق