صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن

10,395
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:گنجینه آینده روشن
نوع:قابل معامله
مدیر:کارگزاری بانک آینده
متولی:موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
تاریخ تاسیس:1394/04/09
حسابرس:وانیا نیک تدبیر
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد10,418  (ریال)
آدرس سایت http://www.ayandehfund.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:1.66
بازده ماهانه:3.87
بازده فصلی:8.69
بازده نیم سال:15.16
بازده سالانه:29.27
بازده کل:122.49
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :3.36
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-1.75