صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن

مشخصات صندوق

نام صندوق : گنجینه آینده روشن

بازارگردان : تامین سرمایه تمدن

مدیر صندوق: کارگزاری بانک آینده

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/04/09

حسابرس: وانیا نیک تدبیر

آدرس سایت: http://www.ayandehfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,103

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 171,016,786

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,101

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 328,983,214

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,727,336 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.34 ٪
یک ماه گذشته
1.04 ٪
سه ماه گذشته
4.11 ٪
شش ماه گذشته
9.31 ٪
یک سال گذشته
32.51 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
155.32 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر