دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن

مشخصات صندوق

نام صندوق : گنجینه آینده روشن

بازارگردان : تامین سرمایه تمدن

مدیر صندوق: کارگزاری بانک آینده

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/04/09

حسابرس: وانیا نیک تدبیر

آدرس سایت: http://www.ayandehfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/05

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,099

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 210,816,793

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,097

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 289,183,207

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,128,548 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.84 ٪
یک ماه گذشته
1.94 ٪
سه ماه گذشته
4.88 ٪
شش ماه گذشته
12.97 ٪
یک سال گذشته
37.88 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
150.66 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر