دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان 

مشخصات صندوق

نام صندوق : گسترش فردای ایرانیان 

ضامن نقدشوندگی : بانک آینده

مدیر صندوق: کارگزاری بانک آینده

نوع / اندازه صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/07/19

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت

آدرس سایت: http://www.gostareshfund.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/08/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,325,864

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 57,840,744

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,324,141

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 12,159,256

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 76,589,301 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.05 ٪
یک ماه گذشته
1.1 ٪
سه ماه گذشته
0.87 ٪
شش ماه گذشته
21.16 ٪
یک سال گذشته
53.75 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
220.93 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر