صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان 

مشخصات صندوق

نام صندوق : گسترش فردای ایرانیان 

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: کارگزاری بانک آینده

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/07/23

حسابرس: و خدمات مدیریت دایارهیافت

آدرس سایت: http://www.gostareshfund.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/03/02

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,212,553

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 59,236,995

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,210,682

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 763,005

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 71,717,196 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.38 ٪
یک ماه گذشته
4.72 ٪
سه ماه گذشته
22.07 ٪
شش ماه گذشته
30.84 ٪
یک سال گذشته
42.87 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
200.55 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق