مشخصات صندوق

نام صندوق : گروه زعفران سحرخیز

ضامن نقدشوندگی : اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

مدیر صندوق: مشاور سرمايه‌گذاري ديدگاهان نوين

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله کشاورزی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/09/30

حسابرس: وانیا نیک تدبیر

آدرس سایت: http://www.saharkhizfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/04/14

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 22,473

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 63,065,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 22,367

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 36,935,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,410,568 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
2.55 ٪
یک ماه گذشته
1.24 ٪
سه ماه گذشته
10.55 ٪
شش ماه گذشته
2.5 ٪
یک سال گذشته
111.07 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
122.71 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر