مشخصات صندوق

نام صندوق : کامیاب آشنا

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

مدیر صندوق: سبدگردان سهم آشنا

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ آغاز فعالیت: 1400/01/28

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: https://www.kamyabfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/04/12

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 12,443

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 423,128,158

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 12,435

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -23,128,158

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,261,249 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.06 ٪
یک ماه گذشته
1.42 ٪
سه ماه گذشته
5.32 ٪
شش ماه گذشته
10.94 ٪
یک سال گذشته
24.35 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
22.31 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر