دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : کارگزاری پارسیان

ضامن نقدشوندگی : سرمایه گذاری پارسیان

مدیر صندوق: کارگزاری پارسیان

نوع / اندازه صندوق: در سهام

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/28

حسابرس: موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

آدرس سایت: http://fund.parsianbroker.com

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 29,764,255

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 81,032

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 29,566,353

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 18,968

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,395,820 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-11.18 ٪
یک ماه گذشته
-14.86 ٪
سه ماه گذشته
-19.97 ٪
شش ماه گذشته
74.19 ٪
یک سال گذشته
349.8 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,912.89 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر