صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : کارگزاری پارسیان

ضامن نقدشوندگی : سرمایه گذاری پارسیان

مدیر صندوق: کارگزاری پارسیان

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/28

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مديريت رهبين

آدرس سایت: http://fund.parsianbroker.com

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/24

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 26,299,189

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 51,362

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 26,131,254

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 448,638

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,342,153 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.99 ٪
یک ماه گذشته
1.02 ٪
سه ماه گذشته
-10.6 ٪
شش ماه گذشته
-19.97 ٪
یک سال گذشته
82.56 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,569.38 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر