دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

مشخصات صندوق

نام صندوق : کارگزاری بانک تجارت

ضامن نقدشوندگی : سرمایه گذاری ایرانیان

مدیر صندوق: کارگزاری بانک تجارت

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری معیار

تاریخ آغاز فعالیت: 1387/05/21

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

آدرس سایت: http://www.fund-tejarat.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 64,679,414

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 12,816

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 64,429,370

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 37,184

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 825,726 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-5.71 ٪
یک ماه گذشته
-8.09 ٪
سه ماه گذشته
-12.58 ٪
شش ماه گذشته
31.58 ٪
یک سال گذشته
169.35 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
6,341.4 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر