صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

38,157,723
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:کارگزاری بانک تجارت
نوع:مختلط
مدیر:کارگزاری بانک تجارت
متولی:مشاور سرمایه گذاری معیار
تاریخ تاسیس:1387/05/21
حسابرس:و خدمات مدیریت سامان پندار
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد38,471,066  (ریال)
آدرس سایت http://www.fund-tejarat.com/
بازده صندوق
بازده هفتگی:4.37
بازده ماهانه:6.98
بازده فصلی:36.35
بازده نیم سال:54.13
بازده سالانه:128.27
بازده کل:3,714.86
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :12.45
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-8.5