صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

مشخصات صندوق

نام صندوق : کارگزاری بانک تجارت

ضامن نقدشوندگی : سرمایه گذاری ایرانیان

مدیر صندوق: کارگزاری بانک تجارت

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری معیار

تاریخ آغاز فعالیت: 1387/05/21

حسابرس: و خدمات مدیریت سامان پندار

آدرس سایت: http://www.fund-tejarat.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/26

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 62,601,531

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 11,976

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 62,353,140

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 38,024

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 746,741 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-3.21 ٪
یک ماه گذشته
-5.96 ٪
سه ماه گذشته
-8.1 ٪
شش ماه گذشته
-14.16 ٪
یک سال گذشته
115.16 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
6,133.83 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر