صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

مشخصات صندوق

نام صندوق : کارگزاری بانک تجارت

ضامن نقدشوندگی : سرمایه گذاری ایرانیان

مدیر صندوق: کارگزاری بانک تجارت

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری معیار

تاریخ آغاز فعالیت: 1387/05/21

حسابرس: موسسه حسابرسی سامان پندار

آدرس سایت: http://kimia.kardan.ir

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/01/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 61,581,285

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 11,354

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 61,376,955

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 38,646

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 696,873 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.4 ٪
یک ماه گذشته
-2.95 ٪
سه ماه گذشته
0.45 ٪
شش ماه گذشته
-6.44 ٪
یک سال گذشته
37.45 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
6,036.24 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر