دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین

مشخصات صندوق

نام صندوق : پیشگامان سرمایه نوآفرین

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

تاریخ آغاز فعالیت: 1398/06/16

حسابرس: و خدمات مدیریت رهبین

آدرس سایت: http://psnfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/09

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,022,262

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 692,388

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,021,330

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 307,612

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 707,157 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
1.94 ٪
یک ماه گذشته
4.33 ٪
سه ماه گذشته
7.79 ٪
شش ماه گذشته
15.71 ٪
یک سال گذشته
45.08 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
51.86 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر