صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

مشخصات صندوق

نام صندوق : پشتوانه طلای لوتوس

بازارگردان : تامین سرمایه لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله کالا

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/04/21

حسابرس: بیات رایان

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 75,097

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 99,900,045

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 74,910

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 99,955

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 7,483,457 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-8.15 ٪
یک ماه گذشته
-13.82 ٪
سه ماه گذشته
-29 ٪
شش ماه گذشته
-1.37 ٪
یک سال گذشته
105.08 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
634.12 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر