صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

مشخصات صندوق

نام صندوق : پشتوانه طلای لوتوس

بازارگردان : تامین سرمایه لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله طلا

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/04/21

حسابرس: بیات رایان

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/24

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 73,152

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 95,100,045

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 72,973

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 4,899,955

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 6,939,675 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
10.97 ٪
یک ماه گذشته
-3.59 ٪
سه ماه گذشته
-16.68 ٪
شش ماه گذشته
-17.39 ٪
یک سال گذشته
29.82 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
615.14 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر