صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

48,452
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:پشتوانه طلای لوتوس
نوع:مبتنی بر سکه طلا
مدیر:تامین سرمایه لوتوس پارسیان
متولی:موسسه حسابرسی بهراد مشار
تاریخ تاسیس:1396/04/21
حسابرس:بیات رایان
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد48,573  (ریال)
آدرس سایت http://www.lotusgoldfund.capital/
بازده صندوق
بازده هفتگی:3.63
بازده ماهانه:6.56
بازده فصلی:42.59
بازده نیم سال:62.22
بازده سالانه:32.89
بازده کل:370.82
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :21.31
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-19.46