مشخصات صندوق

نام صندوق : پشتوانه طلای لوتوس

بازارگردان : تامین سرمایه لوتوس پارسیان

مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله طلا

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/04/21

حسابرس: بیات رایان

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1401/05/14

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 105,064

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 220,100,045

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 104,818

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -20,100,045

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 23,070,341 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.14 ٪
یک ماه گذشته
-1.72 ٪
سه ماه گذشته
10.44 ٪
شش ماه گذشته
26.77 ٪
یک سال گذشته
25.94 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
927.22 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر