صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

بازارگردان : تامین سرمایه امید

مدیر صندوق: تامین سرمایه امید

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله طلا

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/17

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.omidgoldfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 49,940

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 73,575,552

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 49,903

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 26,424,448

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,671,587 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-4.49 ٪
یک ماه گذشته
6.59 ٪
سه ماه گذشته
5.41 ٪
شش ماه گذشته
3.01 ٪
یک سال گذشته
68.1 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
399.03 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر