دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: تامین سرمایه امید

نوع / اندازه صندوق: مبتنی بر سکه طلا

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/17

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.omidgoldfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/22

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 49,445

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 99,975,552

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 49,409

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 24,448

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,939,635 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-3.7 ٪
یک ماه گذشته
4.66 ٪
سه ماه گذشته
38.51 ٪
شش ماه گذشته
94.95 ٪
یک سال گذشته
131.58 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
394.09 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق