صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

مشخصات صندوق

نام صندوق : پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

بازارگردان : تامین سرمایه امید

مدیر صندوق: تامین سرمایه امید

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله طلا

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

تاریخ آغاز فعالیت: 1396/08/17

حسابرس: شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://www.omidgoldfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/17

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 41,002

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 68,975,552

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 40,907

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 31,024,448

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 2,821,528 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-7.29 ٪
یک ماه گذشته
-14.38 ٪
سه ماه گذشته
-15.45 ٪
شش ماه گذشته
-26.16 ٪
یک سال گذشته
21.02 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
309.07 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر