صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

31,400
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان
نوع:مبتنی بر سکه طلا
مدیر:تامین سرمایه امید
متولی:موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
تاریخ تاسیس:1396/08/17
حسابرس:شاخص اندیشان
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد31,474  (ریال)
آدرس سایت http://www.omidgoldfund.ir/
بازده صندوق
بازده هفتگی:3.19
بازده ماهانه:5.77
بازده فصلی:37.6
بازده نیم سال:55.3
بازده سالانه:29.4
بازده کل:211.21
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :18.95
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-17.6