صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم

مشخصات صندوق

نام صندوق : پالایشی یکم

بازارگردان : ندارد

مدیر صندوق: تامین سرمایه نوین

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/09/09

حسابرس: بهراد مشار

آدرس سایت: http://p1fund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/03/31

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 68,755

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 1,324,273,348

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 68,285

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -1,324,273,348

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 90,426,949 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
2.15 ٪
یک ماه گذشته
19.83 ٪
سه ماه گذشته
-17.44 ٪
شش ماه گذشته
-19.15 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
-36.46 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر