صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر

مشخصات صندوق

نام صندوق : پارند پایدار سپهر

بازارگردان : تامین سرمایه سپهر

مدیر صندوق: تامین سرمایه سپهر

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/05/11

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://parandfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/03

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,111

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 4,407,733,298

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,101

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 542,266,702

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 44,521,540 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.4 ٪
یک ماه گذشته
2 ٪
سه ماه گذشته
6.06 ٪
شش ماه گذشته
12.16 ٪
یک سال گذشته
24.23 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
121.23 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر