صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر

مشخصات صندوق

نام صندوق : پارند پایدار سپهر

بازارگردان : تامین سرمایه سپهر

مدیر صندوق: تامین سرمایه سپهر

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/05/11

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://parandfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/17

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,176

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 3,228,999,999

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 11,165

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 1,721,000,001

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 36,050,505 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.37 ٪
یک ماه گذشته
1.69 ٪
سه ماه گذشته
5.24 ٪
شش ماه گذشته
7.13 ٪
یک سال گذشته
29.91 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
117.17 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر