صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر

مشخصات صندوق

نام صندوق : پارند پایدار سپهر

بازارگردان : تامین سرمایه سپهر

مدیر صندوق: تامین سرمایه سپهر

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/05/11

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.parandfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,379

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 3,304,299,999

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 11,368

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 1,645,700,001

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 37,562,895 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.37 ٪
یک ماه گذشته
1.25 ٪
سه ماه گذشته
3.31 ٪
شش ماه گذشته
5.97 ٪
یک سال گذشته
32.85 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
113.03 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر