دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر

مشخصات صندوق

نام صندوق : پارند پایدار سپهر

بازارگردان : تامین سرمایه سپهر

مدیر صندوق: تامین سرمایه سپهر

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/05/11

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.parandfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,605

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 3,851,199,999

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 11,593

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 1,098,800,001

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 44,645,237 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.16 ٪
یک ماه گذشته
0.16 ٪
سه ماه گذشته
2.87 ٪
شش ماه گذشته
19.94 ٪
یک سال گذشته
38.43 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
108.87 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر