دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر

مشخصات صندوق

نام صندوق : پارند پایدار سپهر

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: تامین سرمایه سپهر

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/05/11

حسابرس: رازدار

آدرس سایت: http://www.parandfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/23

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 11,778

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 4,844,199,999

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 11,771

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 105,800,001

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 57,018,298 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.44 ٪
یک ماه گذشته
-4.1 ٪
سه ماه گذشته
16.02 ٪
شش ماه گذشته
27.2 ٪
یک سال گذشته
40.27 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
104.71 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق