صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

مشخصات صندوق

نام صندوق : پاداش سهامداری توسعه یکم

بازارگردان : تامین سرمایه تمدن

مدیر صندوق: تامین سرمایه تمدن

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/06/29

حسابرس: و خدمات مدیریت سامان پندار

آدرس سایت: http://sepasetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/08

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,130

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 620,700,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,123

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -120,700,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 6,283,440 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.287 ٪
یک ماه گذشته
3.148 ٪
سه ماه گذشته
4.978 ٪
شش ماه گذشته
9.18 ٪
یک سال گذشته
25.43 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
102.86 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر