صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

مشخصات صندوق

نام صندوق : پاداش سهامداری توسعه یکم

بازارگردان : تامین سرمایه تمدن

مدیر صندوق: تامین سرمایه تمدن

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/06/29

حسابرس: و خدمات مدیریت سامان پندار

آدرس سایت: http://sepasetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/17

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,018

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 590,700,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,008

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -90,700,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,911,959 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.623 ٪
یک ماه گذشته
1.708 ٪
سه ماه گذشته
5.37 ٪
شش ماه گذشته
10.663 ٪
یک سال گذشته
24.798 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
106.8 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر