دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

مشخصات صندوق

نام صندوق : پاداش سهامداری توسعه یکم

بازارگردان : تامین سرمایه تمدن

مدیر صندوق: تامین سرمایه تمدن

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/06/29

حسابرس: و خدمات مدیریت سامان پندار

آدرس سایت: http://sepasetf.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,113

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 600,000,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,106

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -100,000,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 6,063,703 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.069 ٪
یک ماه گذشته
2.054 ٪
سه ماه گذشته
4.424 ٪
شش ماه گذشته
14.272 ٪
یک سال گذشته
26.419 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
97.64 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر