دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین

مشخصات صندوق

نام صندوق : پاداش سرمایه بهگزین

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان پاداش سرمایه

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/10/03

حسابرس: کارای پارس

آدرس سایت: http://padashfixedincome.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,002,922

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 4,651,227

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,002,192

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -51,227

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,661,422 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.72 ٪
یک ماه گذشته
2 ٪
سه ماه گذشته
5.84 ٪
شش ماه گذشته
28.8 ٪
یک سال گذشته
53.47 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
142.72 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر