صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین

مشخصات صندوق

نام صندوق : پاداش سرمایه بهگزین

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: سبدگردان پاداش سرمایه

نوع / اندازه صندوق: درآمدثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/10/03

حسابرس: کارای پارس

آدرس سایت: http://padashfixedincome.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/10/25

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,013,438

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 11,176,870

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,012,671

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 3,823,130

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 11,318,495 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.33 ٪
یک ماه گذشته
2.05 ٪
سه ماه گذشته
4.87 ٪
شش ماه گذشته
9.97 ٪
یک سال گذشته
20.76 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
166.85 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر