دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین

مشخصات صندوق

نام صندوق : پاداش سرمایه بهگزین

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: سبدگردان پاداش سرمایه

نوع / اندازه صندوق: با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/10/03

حسابرس: کارای پارس

آدرس سایت: http://padashfixedincome.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/21

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,029,493

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 4,596,902

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,028,069

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 3,098

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 4,725,936 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-1.27 ٪
یک ماه گذشته
4.48 ٪
سه ماه گذشته
18.12 ٪
شش ماه گذشته
38.9 ٪
یک سال گذشته
51.18 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
133.96 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق