صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم

مشخصات صندوق

نام صندوق : واسطه گری مالی یکم

بازارگردان : ندارد

مدیر صندوق: تامین سرمایه بانک مسکن

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: سازمان حسابرسی

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/04/04

حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://fi1fund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/11

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 174,189

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 588,283,082

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 172,993

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : -588,283,082

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 101,768,451 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-5.39 ٪
یک ماه گذشته
-12.71 ٪
سه ماه گذشته
-34.88 ٪
شش ماه گذشته
-33.93 ٪
یک سال گذشته
0 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
-24.97 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر