صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم

مشخصات صندوق

نام صندوق : واسطه گری مالی یکم

بازارگردان : ندارد

مدیر صندوق: تامین سرمایه بانک مسکن

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: سازمان حسابرسی

تاریخ آغاز فعالیت: 1399/02/09

حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

آدرس سایت: http://fi1fund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/04

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 129,609

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 577,061,888

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 128,731

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری :

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 74,285,329 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-7.45 ٪
یک ماه گذشته
-11.33 ٪
سه ماه گذشته
-12.01 ٪
شش ماه گذشته
-26.7 ٪
یک سال گذشته
-32.8 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
-44.7 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر