صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر

مشخصات صندوق

نام صندوق : همیان سپهر

ضامن نقدشوندگی : تامین سرمایه سپهر

مدیر صندوق: تامین سرمایه سپهر

نوع / اندازه صندوق: سهامی

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ آغاز فعالیت: 1393/05/26

حسابرس:  بهراد مشار

آدرس سایت: http://www.hsfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/10/28

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 10,832,572

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 535,177

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 10,758,142

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 464,823

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,757,510 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-10.79 ٪
یک ماه گذشته
-16.35 ٪
سه ماه گذشته
-20.95 ٪
شش ماه گذشته
-35.96 ٪
یک سال گذشته
209.32 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
952.8 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر