دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه

مشخصات صندوق

نام صندوق : هستی بخش آگاه

بازارگردان : اختصاصی بازارگردانی آگاه

مدیر صندوق: سبدگردان آگاه

نوع / اندازه صندوق: قابل‌معامله سهامی

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/01

حسابرس: موسسه حسابرسی آزمودگان

آدرس سایت: http://www.hbagahfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/05

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 70,709

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 153,600,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 70,272

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 46,400,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 10,793,655 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-74.11 ٪
یک ماه گذشته
-72.48 ٪
سه ماه گذشته
-77.36 ٪
شش ماه گذشته
-57.26 ٪
یک سال گذشته
25.37 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
538.94 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر