دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه

مشخصات صندوق

نام صندوق : هستی بخش آگاه

ضامن نقدشوندگی : -

مدیر صندوق: سبدگردان آگاه

نوع / اندازه صندوق: قابل معامله

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/01

حسابرس: بهراد مشار

آدرس سایت: http://www.hbagahfund.com/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/05/23

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 322,705

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 38,000,000

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 320,355

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 162,000,000

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 12,173,472 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-0.55 ٪
یک ماه گذشته
9.62 ٪
سه ماه گذشته
84.47 ٪
شش ماه گذشته
290.21 ٪
یک سال گذشته
585.78 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
2,951 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق