دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

مشخصات صندوق

نام صندوق : نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

ضامن نقدشوندگی : بانک حکمت ایرانیان

مدیر صندوق: سبدگردان سهم آشنا

نوع / اندازه صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

تاریخ آغاز فعالیت: 1392/11/05

حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار

آدرس سایت: http://perspolisfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/04/25

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,356,412

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 37,411

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,355,296

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 462,589

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 50,702 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.05 ٪
یک ماه گذشته
-2.83 ٪
سه ماه گذشته
27.73 ٪
شش ماه گذشته
55.32 ٪
یک سال گذشته
47.82 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
130.87 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر