دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاساگاد

مشخصات صندوق

نام صندوق : نیکوکاری میراث ماندگار پاساگاد

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

نوع / اندازه صندوق: مختلط

متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/26

حسابرس: موسسه حسابرسی آزمودگان

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 5,432,092

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 236,215

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 5,415,176

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 263,785

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,279,145 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
-5.14 ٪
یک ماه گذشته
-7.18 ٪
سه ماه گذشته
-11.57 ٪
شش ماه گذشته
73.47 ٪
یک سال گذشته
220.79 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
538.72 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر