صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاساگاد

2,536,028
ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)
مشخصات صندوق
نام صندوق:نیکوکاری میراث ماندگار پاساگاد
نوع:مختلط
مدیر:مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
متولی:مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
تاریخ تاسیس:1394/09/26
حسابرس:آزمودگان
ضامن نقد شوندگی:-
قیمت صدور هر واحد2,561,351  (ریال)
آدرس سایت http://www.mirasmandegararyan.ir/
بازده صندوق
بازده هفتگی:3.04
بازده ماهانه:4.75
بازده فصلی:34.07
بازده نیم سال:51.33
بازده سالانه:127.15
بازده کل:249.44
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :11.88
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس :-7