دانلود اپلیکیشن

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان

مشخصات صندوق

نام صندوق : نیکوکاری لوتوس رویان

ضامن نقدشوندگی : ندارد

مدیر صندوق: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

نوع / اندازه صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ آغاز فعالیت: 1395/12/16

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت

آدرس سایت: http://lrfund.ir/

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق

تاریخ بروزرسانی : 1399/07/29

قیمت صدور هر واحد (ریال) : 1,003,868

تعداد واحدهای سرمایه گذاری : 292,914

قیمت ابطال هر واحد (ریال) : 1,003,244

تعداد واحدهای باقیمانده برای سرمایه گذاری : 707,086

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 293,864 میلیون ریال

بازده صندوق برای دوره های زمانی تعیین شده

هفت روز گذشته
0.02 ٪
یک ماه گذشته
0.16 ٪
سه ماه گذشته
2.77 ٪
شش ماه گذشته
24.7 ٪
یک سال گذشته
53.34 ٪
از تاریخ تاسیس تا کنون
107.29 ٪

نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار قیمت ابطال و صدور هر واحد صندوق

آخرین مقالات آموزشی صندوق های سرمایه گذاریمشاهده بیشتر